Παραγωγισιμότητα και συνέχεια συνάρτησης

Εφαρμογή του βιβλίου

Διερεύνηση…

Διερευνήστε την επίδραση της παραμέτρου α στη συνάρτηση εδώ.

Αφήστε μια απάντηση