Κανονική κατανομή παραδείγματα καθημερινότητας

Μάθημα Βασικά στοιχεία στατιστικής μέτρα θέσης και διασποράς κανονική κατανομή.