Βιβλίο Στατιστικής και πιθανοτήτων 2020

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/5311/22-0267-01_Stoicheia-Pithanotiton-kai-Statistikis_G-Lykeiou-AnthrSp_Vivlio-Mathiti/

Σημειώσεις Απ.Λογ. μίας μεταβλητής Κ.Μαυρίδη

Από εδώ: http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/MHXC135/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf

Συνεχείς συναρτήσεις και πολλαπλότητα τιμών

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός Spivak, ΠΕΚ, 2010, κεφ.7ο άσκηση 21: