Προβλήματα Ομίλου Μαθηματικών 1022-11/12/2020

Μπορείτε κι εσείς να βάλετε τη λύση σας ή την ιδέα σας στην eclass του ομίλου εδώ:

https://eclass.sch.gr/modules/work/index.php?course=EL526249&id=289430

Μπορείτε κι εσείς να βάλετε τη λύση σας ή την ιδέα σας στην eclass του ομίλου εδώ:

https://eclass.sch.gr/modules/work/index.php?course=EL526249&id=289431

Λύσεις μαθητών μας (Αριάδνης Κ., Βασίλη Χ., Γιάννη Μ., Δημήτρη Ε., Δημήτρη Κ., Μιλτιάδη Τ., Μιχάλη Π., Πέτρου Θ.) στα υπόλοιπα προβλήματα που δουλέψαμε σήμερα:

Πηγές: WISCONSIN MATHEMATICS, SCIENCE & ENGINEERING TALENT SEARCH, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Καζαντζής Θ.

«Μεσοκάθετος» στο χώρο

Στο σχήμα εδώ https://www.geogebra.org/3d/uecxjfeb  βλέπετε ένα ευθύγραμμο τμήμα που βρίσκεται στο γκρι επίπεδο.

Η μπλε ευθεία γραμμή είναι η μεσοκάθκετός του (ως γεωμετρικός τόπος σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τα άκρα του ΑΒ).

Η μαύρη ευθεία γραμμή είναι η μεσοκάθετός του σε ένα άλλο επίπεδο που περιέχει το ΑΒ.

Αν φτιάξουμε «όλα» τα επίπεδα που περιέχουν το ΑΒ ( σκεφτείτε σε ένα τετράδιο ότι το ευθύγραμμο τμήμα της ράχης του περιέχεται σε όλα τα φύλλα του τετραδίου, καθένα από τα οποία είναι και ένα διαφορετικό επίπεδο) και τις μεσοκαθέτους του ΑΒ σε καθένα από αυτά, τότε

θα σχηματιστεί ένα επίπεδο κάθετο σε όλα αυτά τα επίπεδα, τα σημεία του οποίου επιπέδου θα έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουνα από τα ΑΒ.

ΧΡησιμοποιείστε το εργαλείο μετακίνηση για να περιστρέψετε το σχήμα και να δείτε διαφορετικές οπτικές του.

https://www.geogebra.org/3d/uecxjfeb?embed

Μαθηματικά σύμβολα openeclass PhpMathPublisher : Help

Μαθηματικά σύμβολα σε openeclass.

Πλέον υποστηρίζεται και Latex μέσω Mathjax

https://docs.openeclass.org/mathpublisherdoc/help.html

Πηγή: PhpMathPublisher : Help

Wolves and Sheep – MathCommunities.org

Λύκοι και πρόβατα! Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι…

Αποτελεί κλασική περίπτωση παιχνιδιού για πολλές ηλικίες και δυνατότητες, αφού είναι δυνατόν να προσαρμοστούν οι ερωτήσεις και τα ζητούμενα στο ίδιο πλαίσιο για πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείς για παράδειγμα να ξεκινήσεις με απλό παιχνίδι για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, όπου ο καθένας τοποθετεί σε μία σκακιέρα πρόβατα και λύκους εναλλάξ ή με μία φορά. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο γυμνάσιο μπορούν να ζητηθούν υπολογισμοί, όπως για παράδειγμα πόσα πρόβατα μπορούν να τοποθετηθούν αν υπάρχουν 2 λύκοι στη σκακιέρα ή ένας και στις μεγαλύτερες τάξεις μπορεί να ζητηθεί η εξαγωγή γενικού τύπου σε κάποιες περιπτώσεις.

Πηγή: Wolves and Sheep – MathCommunities.org

Μερικές εικόνες:

2 λύκοι και 3 «ασφαλή» πρόβατα.

3 λύκοι και 2 ασφαλή πρόβατα…

3 λύκοι και 2 ασφαλή πρόβατα με εναλλαγή της πρώτης λύσης.

1 λύκος και το μέγιστο πλήθος από ασφαλή πρόβατα…

Και σε μία μεγαλύτερη σκακιέρα…

Πώς γενικεύεται η ιδέα;