Τα υποσύνολα των πραγματικών αριθμών

Του συναδέλφου Κ.Γεωργίου εδώ.

Κανόνας προσήμων του Descartes για πλήθος ριζών πολυωνύμων

Μηδενικό γινόμενο μη μηδενικών συναρτήσεων

Δίνονται οι συναρτήσεις \( f(x) = x-|x| , g(x) = x + |x|\)

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση γινόμενο \(f \cdot g \) είναι η μηδενική συνάρτηση.

Τρόπος εξέτασης Μαθηματικών Λυκείου 6-9-2022 Αριθμ. 104182/Δ2 ΦΕΚ4678Β

 

Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – fek.pdf

11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών Πρακτικά

Αρχική έκδοση των πρακτικών εδώ:

agones-7

Για τυχόν ανανεωμένες εκδόση από την πηγή:

Πηγή: Εκδόσεις Science on Stage | Ευγενία Τσιτοπούλου