Η διαδικασία σημαντικότερη από τη λύση του προβλήματος ή σκέψη για την επιλογή διαδικασίας;