Το Ηρώο στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

Αφιερωματικό σε προσκόπους των Σωκίων και του Αϊδινίου που εκτελέσθηκαν από τους Τούρκους το 1919. Δημιουργήθηκε το 1975.

https://video.sch.gr/asset/player/S2RJhZfVYReOFgSpJfkE6XEc/OpIkldobWNcpWRjTjhr4NQIq

https://video.sch.gr/asset/detail/S2RJhZfVYReOFgSpJfkE6XEc/OpIkldobWNcpWRjTjhr4NQIq

Αφήστε μια απάντηση