ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – GeoGebra

Πρόκειται για διαδραστικά παιχνίδια μαθηματικού περιεχομένου για διδακτική αξιοποίηση.

Πηγή: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – GeoGebra