Άθροισμα από αριθμούς τετραγώνου…

Βρείτε τον τύπο για το $$a_{ij}$$ κελί του τετραγώνου.

Αφήστε μια απάντηση