Μηδενικό γινόμενο μη μηδενικών συναρτήσεων

Εδώ παρατηρούμε ότι αν και οι δύο συναρτήσεις είναι μη μηδενικές το γινόμενό τους είναι μηδέν. Δηλαδή για τις συναρτήσεις δεν ισχύει η ιδιότητα που έχουμε στους πραγματικούς αριθμούς \( a\cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ή } b = 0 \)

Αφήστε μια απάντηση