Μαθηματικά σύμβολα openeclass PhpMathPublisher : Help

Μαθηματικά σύμβολα σε openeclass.

Πλέον υποστηρίζεται και Latex μέσω Mathjax

https://docs.openeclass.org/mathpublisherdoc/help.html

Πηγή: PhpMathPublisher : Help

Αφήστε μια απάντηση