Διερευνώντας τον περιγεγραμμένο κύκλο ενός τετραπλεύρου

Μπορείτε να βρείτε κύκλο ο οποίος να διέρχεται από τρία σημεία στο επίπεδο; Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Μπορείτε να βρείτε κύκλο ο οποίος να διέρχεται από τέσσερα σημεία στο επίπεδο; Υπάρχουν προϋποθέσεις;

Η παρουσίαση:

Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ.

Δείτε την τάξη εργασίας geogebraclassroom εδώ.

Δείτε τη διαδραστική ταινία για τα εγγράψιμμα τετράπλευρα εδώ:

«Μεσοκάθετος» στο χώρο

Στο σχήμα εδώ https://www.geogebra.org/3d/uecxjfeb  βλέπετε ένα ευθύγραμμο τμήμα που βρίσκεται στο γκρι επίπεδο.

Η μπλε ευθεία γραμμή είναι η μεσοκάθκετός του (ως γεωμετρικός τόπος σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τα άκρα του ΑΒ).

Η μαύρη ευθεία γραμμή είναι η μεσοκάθετός του σε ένα άλλο επίπεδο που περιέχει το ΑΒ.

Αν φτιάξουμε «όλα» τα επίπεδα που περιέχουν το ΑΒ ( σκεφτείτε σε ένα τετράδιο ότι το ευθύγραμμο τμήμα της ράχης του περιέχεται σε όλα τα φύλλα του τετραδίου, καθένα από τα οποία είναι και ένα διαφορετικό επίπεδο) και τις μεσοκαθέτους του ΑΒ σε καθένα από αυτά, τότε

θα σχηματιστεί ένα επίπεδο κάθετο σε όλα αυτά τα επίπεδα, τα σημεία του οποίου επιπέδου θα έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουνα από τα ΑΒ.

ΧΡησιμοποιείστε το εργαλείο μετακίνηση για να περιστρέψετε το σχήμα και να δείτε διαφορετικές οπτικές του.

https://www.geogebra.org/3d/uecxjfeb?embed

Όμιλος Μαθηματικών Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης : Παλινδρόμηση ευθείας με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων

Ξεκινώντας από ένα πείραμα Χημείας…

Μελετήστε πρώτα τις σχετικές σημειώσεις για επιλογή γραμμής παλινδρόμησης ή πολυωνυμικής παρεμβολής εδώ. Θυμηθείτε ότι οι πλήρεις σημειώσεις και πίνακες του ομίλου ανεβαίνουν στην ηλεκτρονική τάξη εδώ: http://allmath.gr/eclass/ . Καλή διασκέδαση.

Δείτε το πλήρες κείμενο στην 9η Μαθηματική Εβδομάδα 2017 εδώ.

Πηγή: Όμιλος Μαθηματικών Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης : Παλινδρόμηση ευθείας με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων