Προσέγγιση ρίζας πολυωνύμου με Bolzano για πολυώνυμα – Φύλλο εργασίας ΤΠΕ 2020

https://www.geogebra.org/m/tarqeb7d#material/mgm7qeuc

Όλοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί στον τριγωνομετρικό κύκλο

Δείτε και εδώ: https://www.geogebra.org/calculator/pra4xees

Εμφανίστε σε πλήρη οθόνη το παρακάτω, μετακινώντας προς τα κάτω τα βασικά εργαλεία και εμφανίζοντας το

Σύντομη ιστορία τριγωνομετρίας:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_trigonometry

https://www.quora.com/What-is-the-origin-of-the-names-of-the-trigonometric-functions-sin-cos-tan-What-does-arc-have-to-do-with-it

Κανόνας προσήμων του Descartes για πλήθος ριζών πολυωνύμων

Εισαγωγή στην εκθετική με συνεχή ανατοκισμό. Προσεγγίζοντας το e.

Ένας επενδυτής Α αποφασίζει να επενδύσει 500€ στην ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η οποία του προσφέρει επιτόκιο 100% για ένα έτος.

Να βρείτε πόσα χρήματα θα εισπράξει συνολικά μετά από ένα έτος.

Με την αλλαγή του διευθυντή η ίδια τράπεζα του προσφέρει 50% επιτόκιο για ένα εξάμηνο για το ίδιο αρχικό ποσό.

Να βρείτε πόσα χρήματα θα εισπράξει μετά από ένα έτος με αυτούς τους όρους.

Ο επενδυτής σκέφτηκε να προτείνει στην τράπεζα να του δώσει το ίδιο επιτόκιο 100% κατ’αναλογία σε ημερήσιο επιτόκιο, δηλαδή \(\frac{100}{365} \)% για καθεμία από τις 365 ημέρες του χρόνου, σκεπτόμενος ότι ανάλογα με την προηγούμενη προσφορά θα βρεθεί κερδισμένος κατά πολύ περισσότερο.

Συμφωνείτε με αυτήν του τη σκέψη;

Απόδειξη τριγωνομετρικής ταυτότητας…

υψώνοντας στο τετράγωνο και κάνοντας πράξεις καταλήγουμε σε κάτι που ισχύει, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ισχύει και το αρχικό;