Πίνακας προσήμου – Πίνακας Μονοτονίας – Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας – LaTeX

  1. \usepackage{amsmath}
  2. \usepackage{amsfonts}
  3. \usepackage{amssymb}
  4. \usepackage{pgf,tikz}
  5. \usepackage{tkz-tab}
  6. \usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds}
  7. \usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}

\begin{tikzpicture} \tkzTabInit[espcl=1.5] {$x$ / 1 ,$x-1$ /1 , $x-2$ /1 , $P(x)$ /1 } {$-\infty$ , $1$ , $2$ , $+\infty$} \tkzTabLine{, -,z, +, t, +} \tkzTabLine{ , – , t, – , z , +} \tkzTabLine{, + , z, – , z , +} \end{tikzpicture}

 

Πηγή: Πίνακας προσήμου – Πίνακας Μονοτονίας – Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας – LaTeX

Παιχνίδια στρατηγικής του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πηγή: Παιχνίδια στρατηγικής του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Κύκλοι και μέσο χορδής από σημείο επαφής.

Το A είναι σημείο τομής των κύκλων : x^2+y^2=36 και : (x-10)^2+y^2=64 .

Από το A διέρχεται μεταβλητή ευθεία , η οποία τέμνει τους δύο κύκλους στα σημεία S,P .

Βρείτε την καρτεσιανή έκφραση του γεωμετρικού τόπου , του μέσου M του τμήματος SP .

 

Πηγή: (3) Καρτεσιανές αναζητήσεις – mathematica.gr

Ανισότητα 2ου βαθμού για κάθε χ σε περιοχή

Δημοσιεύτηκε από Kunihiko Chikaya στις Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Ίσα τετράγωνα επικαλύπτονται!

By Binoy Krishna Maji. Enjoy.

Δημοσιεύτηκε από Arsalan Wares στις Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Ακέραιος και τέλειο τετράγωνο

Image may contain: text

$$ m^2=n^2-2016n=
(n-1008)^2-1008^2
1008^2=(n-1008+m)(n-1008-m)
=2^8*7^2*3^4
=2*2*(2^6*7^2*3^4)$$
$$ (6+1)(2+1)(4+1)*2=
7*3*5*2=210 $$ λύσεις
Actually 105 if m>=0 .

Πηγή: 49044840_10158114494149745_545533921165574144_o.jpg (2100×900)