Θεματογραφία Μαθηματικών Διαγωνισμών από όλον τον κόσμο.

Θεματογραφία Μαθηματικών Διαγωνισμών από όλον τον κόσμο.

Περισσότερα από 20000 θέματα.

Πηγές: http://www.artofproblemsolving.com/Forum/resources.php , http://mathandmultimedia.com/2011/03/14/mathematics-contest-problems/

και για τους Ελληνικούς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς από την Ε.Μ.Ε. εδώ και γενικότερα για εξάσκηση στο www.mathematica.gr.

Ειδικότερα, θέματα για όλους – εισαγωγικά εδώ, γενικά ομαδοποιημένα θέματα για διαγωνισμούς και γενικότερα ακόμα ενδιαφέρουσες ασκήσεις για μαθητές και μόνο. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες οι μαθητές μπορούν ανάλογα με το επίπεδό τους και το ενδιαφέρον τους να εξασκηθούν σε σημαντικά κομμάτια είτε της ύλης των διαγωνισμών, όπου εμφανίζονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα προβλήματα, αλλά και θέματα εκτός μαθηματικών διαγωνισμών που εφάπτονται της ύλης του σχολείου και ενισχύουν την κοινωνική οπτική τους.

Η εγγραφή σε ένα φόρουμ  σχετικού με μαθηματικά και η ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση αποτελεί συμπληρωματική και ουσιαστικότατη ενέργεια στην επίλυση ενός προβλήματος, διότι διαφαίνονται τόσο οι σκέψεις, όσο και οι γενικότεροι προβληματισμοί του λύτη.

Κατά δυσκολία:BEGINNERS

INTERMEDIATE

OLYMPIAD LEVEL

Κατά είδος και Χώρα:

International CompetitionsUndergraduate Competitions 
IMOPutnam  
IMO ShortlistIMC  
IMO LonglistsBrazil Undergrad MO  
Balkan MOIMS  
APMOMikl?s Schweitzer  
Junior Balkan MOArnold’s Trivium  
Pan AfricanIberoAmerican Olympiad For University Students  
IberoAmericanPaenza  
CentroAmericanNanyang Technological University/Euler Math Contest  
Baltic WayUral State University- DMM Olympiad  
Mediterranean Mathematics Olympiad   
Donova Mathematical Olympiad   
Cono Sur Olympiad   
Tuymaada Olympiad   
Hungary-Israel Binational   
Middle European Mathematical Olympiad   
Romanian Masters In Mathematics   
Tournament Of Towns   
JBMO ShortLists   
International Zhautykov Olympiad   
Benelux   
Rioplatense Mathematical Olympiad, Level 3   
Czech-Polish-Slovak Match   
Lusophon Mathematical Olympiad   
EGMO   
Nordic   
European Mathematical Cup   
    
    
National and Regional Competitions Albania Argentina Austria Belgium Bosnia Herzegovina Brazil Bulgaria Canada China Costa Rica Croatia Czech Republic Finland France Georgia Germany Greece Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Italy Japan Kazakhstan Korea Kosovo Kyrgyzstan Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Moldova Mongolia Morocco Netherlands Norway Paraguay PEN Peru Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Serbia Singapore Slovenia South Africa Spain Switzerland Taiwan Tajikistan The Philippines Turkey Turkmenistan Ukraine USA Uzbekistan Vietnam