Θεώρημα Darboux – Ενδιαμέσων τιμών για την παράγωγο