Μάιος 2023 – Σεμινάριο Σ.Ε. για την αξιολόγηση των μαθητών στα Μαθηματικά