Κανόνας προσήμων του Descartes για πλήθος ριζών πολυωνύμων

Εικοσιδωδεκάεδρο 14 – Συλλογή ασκήσεων στα πολυώνυμα.

Κατεβάστε από εδώ.