Θ2009Α1Α – αριθμητικό πρόβλημα – δευτεροβάθμια εξίσωση

Τα υποσύνολα των πραγματικών αριθμών

Του συναδέλφου Κ.Γεωργίου εδώ.