Το πρόβλημα των Εξισωτών Τριγώνου: πλήρης μελέτη για κάθε είδος τριγώνου