Τα υποσύνολα των πραγματικών αριθμών

Του συναδέλφου Κ.Γεωργίου εδώ.