Εύρεση παράγουσας

\(f(x) = g'(x)g(x) \qquad F(x) = \frac{1}{2} g^2 (x)\)

\(f(x) = g'(x)g^n(x) \qquad F(x) = \frac{1}{n+1} g^{n+1} (x)\)