Ευαγγελική Σχολή

Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής

Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής

Ιστορία Ευαγγελικής Σχολής από Αθανάσιο Φραγκούλη Ιστορία Ευαγγελικής Σχολής - Φραγκούλη

Ιστορία Ευαγγελικής σχολής από τη συνάδελφο Τόνια Καφετζάκη του Γυμνασίου

Καφετζάκη-Evangelical-School_of_Smyrna-Nea-Smyrni

Παντολέων Σεβαστόπουλος

Ηρώο Ευαγγελικής Σχολής

Ορειχάλκινη Ανάγλυφη Προσωπογραφία Αρχιεπιεσκόπου Χρυσοστόμου Σμύρνης