Κοχλιωδής καμπύλη και εφαπτόμενο διάνυσμα

https://www.geogebra.org/classic/tppa7jje

Ο ρυθμός μεταβολής της διεύθυνσης του εφαπτόμενου διανύσματος δίνει την καμπυλότητα της καμπύλης, όταν η παραμέτρησή της είναι σε μήκος τόξου.

Αφήστε μια απάντηση