Μαθηματικές διερευνήσεις

Οι περισσότεροι από μας (αναφέρεται στους δασκάλους των μαθηματικών) συνεχίζουν
να διδάσκουν ορισμένα μέρη των στοιχειωδών μαθηματικών με έναν τρόπο που
αποθαρρύνει τους μαθητές,δίνοντας τους την εντύπωση ότι η αριστεία στην μαθηματική
επιστήμη αποτελεί ζήτημα μιας μεθοδολογίας τεχνασμάτων,ακόμα και
ταχυδακτυλουργίας.Αντίθετα,ο μαθηματικός μοιάζει με τον ξυλοκόπο.Είμαστε μέσα σε
ένα δάσος.Τα δέντρα του δεν θα πέσουν με μερικά δειλά χτυπήματα του τσεκουριού.Θα
πρέπει να σηκώσουμε το διπλό τσεκούρι και το πριόνι,και να ελπίσουμε ότι οι μύες μας
είναι άξιοι για αυτά.»
Michael Harris,«Μαθηματικά χωρίς απολογίες»