Θ2006Γ1 – Συναρτησιακή σχέση για σταθερή συνάρτηση.

Λύση

Αφήστε μια απάντηση