Θ2011Α3 – Παραμετρική πρωτοβάθμια εξίσωση

Λύση

β΄τρόπος για το δεύτερο ερώτημα, χωρίς χρήση του πρώτου ερωτήματος:

Αφήστε μια απάντηση