Θ2006Γ2 – Εκθετική εξίσωση ακεραίων

Λύση

β΄τρόπος

Αφήστε μια απάντηση