Συνηθέστεροι Μαθηματικοί Τύποι και Μονάδες της Γεωργικής Μηχανικής

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3887/2/03_chapter_2.pdf

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3887/2/03_chapter_2.pdf

Αφήστε μια απάντηση