Μαθηματικά και Φυσική: Το πρόβλημα της ολισθαίνουσας σκάλας

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

ISSN: 1105-7955

Σκάλα-402-410

Space Filling Curves

ergasia-fractal-Xasapis

Πρόκειται για εργασία που εκπονήθηκε ως φοιτητής.

Πηγή: ergasia fractal-Xasapis.pdf