Μαθηματικά και τέχνη. Παιχνίδια με βάση το έργο του Piet Mondrian

Παρουσίαση στο 2ο συνέδριο για το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και τη μη τυπική μάθηση:

202110311030

Το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Τόμος περιλήψεων του συνεδρίου:

και εδώ.

Η ταινία της παρουσίασης εδώ.

Σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε εδώ

Χασάπης-Σωτήριος