Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

Από την «κίτρινη βίβλο» ή άσπρη για τους παλαιότερους…

Διαλέξεις Απειροστικού λογισμού δισκογραφημένες από τον καθηγητή Γατζούρα.

Συνεχείς συναρτήσεις και πολλαπλότητα τιμών

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός Spivak, ΠΕΚ, 2010, κεφ.7ο άσκηση 21:

Συναρτήσεις συνεχείς και ασυνεχείς

Thomae’s functionhttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomae%27s_function

Εϊναι μία συνάρτηση που απεικονίζει όλους τους πραγματικούς αριθμούς στο διάστημα [0,1]. Περιοδική με περίοδο 1, ασυνεχής στους ρητούς, συνεχής στους άρρητους. Δεν είναι πουθενά παραγωγίσιμη, αλλά έχει τοπικό μέγιστο σε κάθε ρητό.

Dirichlet function

Περιοδική συνάρτηση με περίοδο κάθε μη μηδενικό ρητό αριθμό.

Συναρτήσεις που ορίζονται από Ολοκληρώματα

Εργασία του συναδέλφου Αντώνη Κυριακόπουλου, από το mathematica το 2009.

Yiannis Ioakim – Άσκηση στο διπλό ολοκλήρωμα

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4054397177965041&set=pcb.943179609529756&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4054397177965041&set=pcb.943179609529756&type=3&theater