Η αναλυτική-συνθετική μέθοδος

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2222/Anthologio-Filosofikon-Keimenon_G-Gymnasiou_html-empl/extras/texts/index_04_04/aristotelis_methodologia.html

Η-αναλυτικοσυνθετική-μέθοδος-από-τον-Πλάτωνα-μέχρι-τις-νέες-τεχνολογίες

https://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9330/1/%CE%97%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1%20%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf