Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων τεύχος 18 – 2019

Πηγή: ΕΕΘ-01-final-web_compressed.pdf

 

Πανελλήνιο Συνέδριο Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων. 2, 3, 4 Νοεμβρίου 2018 ΠΡΑΚΤΙΚΑ