pi day 2023 – Ημέρα π 2023

https://omilosmath.blogspot.com/2023/03/pi-day-event-14032023.html

https://www.idm314.org/#

Ιστορία του π

Διπλωματική της Παρασκευής Αρώνη: Ιστορία του π.

Τμήμα του βιβλίου του Beckmann μπορείτε να βρείτε δωρεάν εδώ.

Μερικά ταινιάκια και ένα τραγούδι για το π, θα βρείτε εδώ.

Ημέρα προσέγγισης του π

Εκτός της Ημέρας του πι, υπάρχει και η Ημέρα προσεγγίσεως του πι (Pi Approximation Day), στις 22 Ιουλίου κάθε χρόνου (22/7 με τον δικό μας τρόπο γραφής των ημερομηνιών), καθώς το κλάσμα 22/7 αποτελεί μία συνηθισμένη προσέγγιση του π, χρονολογούμενη από τον Αρχιμήδη.[4]

Υπολογίζοντας τα ψηφία του π…

Πόσα ψηφία μπορούμε να υπολογίσουμε;

Ένα εκατομμύριο ψηφία του π σε μία σελίδα εδώ.

Πόσα μπορείς να θυμάσαι; Παίξε εδώ.

Ρεκόρ υπολογισμού ψηφίων του π – 100 τρις ψηφία το 2022

http://314pimonth.blogspot.com/2023/03/2022.html

Παρουσίαση Υπολογίζοντας το π

Μέθοδοι και διαδικασίες υπολογισμού ανά τους αιώνες…

Δραστηριότητες για το π

Υπολογίζοντας το π με…ρίψη βελονών

https://mste.illinois.edu/activity/buffon/

Και εδώ πλήρης εξήγηση:

https://www.exploratorium.edu/snacks/pi-toss

pi-cut π-κόβοντας

https://www.exploratorium.edu/video/cutting-pi

Αναζητώντας ακολουθίες αριθμών στο π

https://www.angio.net/pi/piquery.html

Β΄λυκείου

Υπερβατικοί αριθμοί

Στοιχεία για το π…

25 στοιχεία για το π

Πηγή

1. The symbol for Pi has been in use for over 250 years. The symbol was introduced by William Jones, a Welsh mathematician, in 1706. The symbol was made popular by the mathematician Leonhard Euler.

2. Since the exact value of pi can never be calculated, we can never find the accurate area or circumference of a circle.

3. March 14 or 3/14 is celebrated as pi day because 3.14 are the first digits of pi. Math nerds around the world love celebrating this infinitely long, never-ending number.

4. The record for reciting the most number of decimal places of Pi was achieved by Rajveer Meena at VIT University, Vellore, India on 21 March 2015. He was able to recite 70,000 decimal places. To maintain the sanctity of the record, Rajveer wore a blindfold throughout the duration of his recall, which took an astonishing 10 hours! Can’t believe it? Well, here is the evidence.

5. Pi is actually a part of Egyptian mythology. People in Egypt believed that the pyramids of Giza were built on the principles of pi. The vertical height of the pyramids have the same relationship with the perimeter of their base as the relationship between a circle’s radius and its circumference. The pyramids are phenomenal structures and are one of the seven wonders of the world.

6. Physicist Larry Shaw started celebrating 14 March as Pi day at San Francisco’s Exploratorium science museum. There he is known as the Prince of Pi.

7. There is an entire language made from the number Pi. But how is that possible? Well, some people loved pi enough to invent a dialect based on it. In “Pi-lish” the number of letters in each word match the corresponding digit of pi. This first word has three letters, the second has one letter, the third has four letters, and so on. This language is more popular than you might think. Software engineer Michael Keith wrote an entire book, called Not a Wake in this language.

8. Pi wasn’t always known as pi. Before the 1700s, people referred to the number we know as pi as “the quantity which when the diameter is multiplied by it, yields the circumference”. Not surprisingly, people got tired of saying so much whenever they wanted to talk about Pi. The Welsh mathematician William Jones, a friend of Sir Isaac Newton, began using the symbol for pi in 1706.

9. We will never be able to find all the digits of pi because of its very definition as an irrational number. Babylonian civilization used the fraction 3 ⅛, the Chinese used the integer 3. By 1665, Isaac Newton calculated pi to 16 decimal places. Computers hadn’t been invented yet, so this was a pretty big deal. In the early 1700s Thomas Lagney calculated 127 decimal places of pi, reaching a new record. In the second half of the twentieth century, the number of digits of pi increased from about 2000 to 500,000 on the CDC 6600, one of the first computers ever made. This record was broken again in 2017 when a Swiss scientist computed more than 22 trillion digits of pi. The calculation took over a hundred days. Αυτό άλλαξε το 2022 όπως είδαμε, όταν υπολογίστικαν 100 τρις ψηφία του π στο google cloud.

10. The usefulness of pi has been a matter of debate, although it is loved by a lot of math enthusiasts. Some believe that tau (which amounts to 2π) is a better suited to circle calculations. For instance, you can multiply tau with the radius of a to calculate its circumference more intuitively. Tau/4 also represents the angle of a quarter of a circle.

11. In the Exploratorium science museum, a circular parade happens every year on pi day. Each person participating holds one digit in the number pi. It wasn’t celebrated around the United States like it is now until Congress passed Resolution 224, which designated March 14th as pi day. Congress hoped that celebrating pi day would cultivate a higher level of enthusiasm for math and science among American students.

12. The calculation of pi is a stress test for a computer. It works just like a digital cardiogram since it indicates the level of activity within the computer’s processor.

13. Givenchy sells a men’s cologne with the name ‘Pi’. The company markets this product as capable of enhancing the attractiveness of intelligent and visionary men.

14. The number pi is not just an important part of conversations among mathematicians or students. In the famous O.J. Simpson trial, the defense attorney and FBI agent’s argument revolved around the value of pi. The FBI agent’s findings in the case weren’t accurate because he used pi inaccurately.

15. The number pi was so alluring, even in the 16th century, that Dutch-German mathematician Ludolph van Ceulen spent most of his life calculating the first 36 digits of pi. It is said that the first 36 numbers were engraved on his tombstone, which is now lost.

16. William Shanks, a British mathematician, worked manually to find the digits of pi in 1873. He spent many years trying to calculate the pi digits by hand and found the first 707 digits. Unfortunately, the 527th digit he found was wrong, which made all the following digits wrong as well.

17. In the year 1888, an Indiana country doctor claimed that he had learned the exact measure of a circle through supernatural means. He believed in his “supernatural” knowledge so much that he filed a proposal to pass a bill in the Indiana legislature so that he could copyright his genius findings. However, there was a math professor in the legislature who showed the fellow how his proposed bill would result in a wrong value of pi.

18. The number pi is literally infinitely long. But the number 123456 doesn’t appear anywhere in the first million digits of pi. It is a bit shocking because if a million digits of pi don’t have the sequence 124356, it definitely is the most unique number.

19. Chinese people were far ahead of the West in finding the digits of pi. Why? Chinese mathematicians were ahead in the pi game because of two reasons: they had decimal notations and they had a symbol for the number zero. It wasn’t until the late middle ages that European mathematicians started using the number zero. At that time, European mathematicians partnered with Arab and Indian minds to bring the symbol of zero into their system.

20. In ancient times, mathematicians used a unique method to calculate pi. They would add more and more sides to a polygon so that its area approached the area of a circle. Archimedes, the most famous Greek mathematician and inventor, used a polygon with 96 sides. Many other mathematicians also used this polygon-method to compute the infinitely long number pi. In China, a mathematician used over 3,000 sides in a polygon to arrive at the value 3.14159. Another mathematician used about 25,000 sides to calculate pi.

21. Many mathematicians believe that it is more accurate to say that a circle has infinite corners than it is to say that it has none. It is only reasonable to assume that the infinite number of corners in a circle correlates to the infinite number of digits of pi.

22. The number pi is very effective when you used in calculations For instance, rounding the number pi to just 9 digits after the decimal and use it to calculate earth’s circumference yield incredibly accurate results. For every 25,000 miles, the number pi will only err to 1/4th of an inch.

23. Even today, people are racing to calculate more digits of pi in a never ending competition. In the year 2010, a Japanese engineer and an American computer wizard broke the record for the most number of pi digits by calculating up to 5 trillion digits of pi. The amazing part is that they didn’t use any supercomputers. They just used desktop computers, 20 external hard disks, and their brilliant minds.

24. The Greek letter π is the first letter of the word periphery and perimeter. And as we all know, pi is the ratio of a circle’s “periphery” to its diameter.

25. Interestingly, some of the most famous scientists in the world have a connection to pi day. Albert Einstein was born on March 14th,  1879. Stephen Hawking died on March 15th, 2018 at the age of 76.

Τυχαίοι αριθμοί το π

Ένας αριθμός καλείται κανονικός(normal), αν στα ψηφία του η πιθανότητα να πετύχουμε οποιοδήποτε ψηφίο στην αριθμητική του αναπαράσταση είναι ίδια για όλα τα ψηφία του αριθμητικού συστήματος αναπαραστάσης.

Το πρόβλημα αν το π είναι κανονικός αριθμός είναι ακόμα ανοικτό.

Comment: Pi might look random but it’s full of hidden patterns

Are the digits of pi random? (Berkley)

Βιβλιογραφία

Pi-related books

The Joy of Pi – by David Blatner. A readable, fun story of the history of Pi and the stories of people obsessed with it. Includes suggestions for ways to memorize Pi and more. (144 pages; reading level: Young Adult and up.)
The Music of the Primes : Searching to Solve the Greatest Mystery in Mathematics – by Marcus Du Sautoy. A more in-depth, but still very approachable, discussion of the Riemann Hypothesis, one of the most important unanswered question about the fundamental nature of numbers. Not directly about Pi — but a great book for understanding more about some of the mysteries underlying numbers in general. (352 pages; reading level: Adult).
Sir Cumference and the Dragon of Pi (A Math Adventure) is a fun math-inspired fairy tale about a boy whose father drinks a potion that turns him into a dragon. The son must use math to restore him to normal. Late elementary school, but perhaps fun for middle school as well. Illustrated. Part of a larger series of math adventures.
Piece of Pi: Wit-Sharpening, Brain-bruising, Number-Crunching Activites with Pi (Grades 6-8). Pretty much what it sounds like. 🙂 Activities and challenges to explore Pi in the world.

Όμιλος Μαθηματικών Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης : Μετρώντας το π…με σπίρτα (Ημέρα π 2022)

Περιγραφή της δραστηριότητας εδώ

και μία όμορφη και κατανοητή εξήγηση εδώ.

Εικόνες από την εφαρμογή σε τρία τμήματα(Α2,Β3,ΓΘ2) το 2022

Πηγή: Όμιλος Μαθηματικών Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης : Μετρώντας το π…με σπίρτα (Ημέρα π 2022)