Συναρτήσεις που ορίζονται από Ολοκληρώματα

Εργασία του συναδέλφου Αντώνη Κυριακόπουλου, από το mathematica το 2009.