Κανονισμός και λειτουργία ομίλων Αριστείας στα ΠΠΣ

Παράδειγμα φόρμας ομίλου:

Σύγκριση θεσμών στα ΠΠΣ και στα Γενικά Σχολεία

του Σ.Ε. Νίκου Λινάρδου.