Μη γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις…

Παιχνίδια στρατηγικής του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πηγή: Παιχνίδια στρατηγικής του κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα – Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Κύκλοι και μέσο χορδής από σημείο επαφής.

Το A είναι σημείο τομής των κύκλων : x^2+y^2=36 και : (x-10)^2+y^2=64 .

Από το A διέρχεται μεταβλητή ευθεία , η οποία τέμνει τους δύο κύκλους στα σημεία S,P .

Βρείτε την καρτεσιανή έκφραση του γεωμετρικού τόπου , του μέσου M του τμήματος SP .

 

Πηγή: (3) Καρτεσιανές αναζητήσεις – mathematica.gr

Ανισότητα 2ου βαθμού για κάθε χ σε περιοχή

Δημοσιεύτηκε από Kunihiko Chikaya στις Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Ακέραιος και τέλειο τετράγωνο

Image may contain: text

$$ m^2=n^2-2016n=
(n-1008)^2-1008^2
1008^2=(n-1008+m)(n-1008-m)
=2^8*7^2*3^4
=2*2*(2^6*7^2*3^4)$$
$$ (6+1)(2+1)(4+1)*2=
7*3*5*2=210 $$ λύσεις
Actually 105 if m>=0 .

Πηγή: 49044840_10158114494149745_545533921165574144_o.jpg (2100×900)