Μία εικασία που έγινε θεώρημα

Εικασία Catalan – Θεώρημα Mihailescu

Το μόνο ζεύγος διαδοχικών φυσικών αριθμών που γράφονται ως τέλειες δυνάμεις είναι το (8,9)

https://www.facebook.com/groups/1664980577160670/permalink/3185201775138535