Ορισμένο Ολοκλήρωμα και μήκος καμπύλης

Του Δημήτρη Ντρίζου από το περιοδικό Μαθηματική επιθεώρηση τ.57.

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες εφαρμογές του ολοκληρώματος στον υπολογισμό μήκους καμπύλης.

Ορισμένο ολοκλήρωμα και μήκος Καμπύλης Ντρίζος

Αφήστε μια απάντηση