Θέμα Στατιστικής 2019Λ2

H σωστή απάντηση είναι η Δ.

Διότι η μέση τιμή του δείγματος αρχικά βλέπουμε είναι 70,4.

Αύξηση 20% αυτής θα την κάνει 84,48.

Η $$s^2$$ του δείγματος είναι 88,84 και η s=9.43.

Μείωση 20% θα την κάνει 7,54.

Όμως για μεταβολή γραμμική έχουμε f(x) = ax + b

$$\overline{y} = a\cdot \overline{x} + b$$

και

$$s_y = |a| s_x$$

Έτσι προκύπτουν a=0,2 και b=28,16

Άρα το 65 θα γίνει 80,16.

Αφήστε μια απάντηση