Στατιστική 2019Γ3

Θεωρούμε το ενδεχόμενο Α= {η ρίψη του ζαριού φέρει 1}

Τότε A’ = { Η ρίψη του ζαριού δεν είναι 1}.

P(A)= 1/6 και P(A’)= 5/6

Αν επαναλάβουμε το πείραμα ν φορές τότε η πιθανότητα να μην έρθει κανένα ένα στις ν φορές θα είναι P(A’ A’ A’ ….A’) ν φορές δηλαδή $$P(A’) P(A’)…P(A’) = (5/6)^ν$$

Συνεπώς η πιθανότητα να έρθει 1 μετά από ν φορές θα είναι:

$$1 – \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0,99 \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0,01 \Leftrightarrow n\ln(5/6) = \ln(0,01) \Leftrightarrow n = 25.26$$

Άρα πρέπει να γίνουν 26 ρίψεις.

Αφήστε μια απάντηση