Στατιστική 2019Γ6

Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι 1 τμ. Το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου είναι π/4 τμ.
Συνεπώς μέσα στο τεταρτοκύκλιο θα βρίσκονται π/4 * 1350 = 1059,75, δηλαδή 1060 σημεία.

Αφήστε μια απάντηση