Ασύμπτωτη καμπύλη γραφικής παράστασης

Αν γενικεύσουμε την έννοια της ασύμπτωτης για να συμπεριλάβει καμπύλες θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι η

\( f(x) = \frac{1}{x^2 } \left| \sin(\frac{1}{x}) +2 \right| \)

έχει ασύμπτωτη στο \(+\infty\) την \(y=\frac{1}{x^2} \),

διότι \(\lim_{x\to +\infty} f(x) – y =0\)

αλλά είναι όμως μοναδική όπως η ευθεία;

https://www.geogebra.org/m/yxansf9j#material/sej93wrr

https://www.geogebra.org/classic/qa8dsxzy

Αφήστε μια απάντηση