2021032232711 – Μελέτη συνάρτησης με Χρυσή συμμετρία!

2021-03-22-Note-12-29-γθ2

https://www.geogebra.org/calculator/s4jh8td7

Αφήστε μια απάντηση