«Τριωνυμική…μηχανή» παραγωγής πρώτων αριθμών

Μήπως μπορεί να παραγοντοποιηθεί το τριώνυμο;

\( για n=40 : a_{40} = 40^2 + 40 +41 = 40(40+ 1) +41 = 40 \cdot 41 + 41 = 41 (40 +1 ) = 41^ 2\)

που σίγουρα δεν είναι πρώτος !

Αφήστε μια απάντηση