Θ2015Β4

Υπόδειξη

Φαίνεται κυκλικό το σύστημα με κάποια διάταξη;

Αφήστε μια απάντηση