Βασικά στοιχεία θεωρίας αριθμών και διαιρετότητας για μαθητές γυμνασίου

Θ2015Β4 – Σύστημα μη γραμμικό

Σημειώσεις Ομίλου Μαθηματικών 2013-15

Σημειώσεις-ομίλου-201315

Με ISBN: 978-960-99112-1-4

https://ylikodidaskalias.files.wordpress.com/2019/01/mathcircles2013-2015-isbn-1.pdf