Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Γ λυκείου 2021

1_72553.ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Πηγή: 1_72553.ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.pdf

Ασύμπτωτη καμπύλη γραφικής παράστασης

Αν γενικεύσουμε την έννοια της ασύμπτωτης για να συμπεριλάβει καμπύλες θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι η

\( f(x) = \frac{1}{x^2 } \left| \sin(\frac{1}{x}) +2 \right| \)

έχει ασύμπτωτη στο \(+\infty\) την \(y=\frac{1}{x^2} \),

διότι \(\lim_{x\to +\infty} f(x) – y =0\)

αλλά είναι όμως μοναδική όπως η ευθεία;

https://www.geogebra.org/m/yxansf9j#material/sej93wrr

https://www.geogebra.org/classic/qa8dsxzy

2021032232711 – Μελέτη συνάρτησης με Χρυσή συμμετρία!

2021-03-22-Note-12-29-γθ2

https://www.geogebra.org/calculator/s4jh8td7

202003051diag Διαγώνισμα Ευαγγελικής 2020 σε όλη την ύλη για τη Γ΄λυκείου

Διαγώνισμα Ευαγγελικής 2020 Γ Προσανατολισμού σε όλη την ύλη:

202003051diag-3271cthetgop

Παραγωγισιμότητα και συνέχεια συνάρτησης

Εφαρμογή του βιβλίου

Διερεύνηση…

Διερευνήστε την επίδραση της παραμέτρου α στη συνάρτηση εδώ.

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών κατεύθυνσης 2020-21

Πηγή: ce95ce9ece95-123000-2020-ce94ceb9ceb1cf87ceb5ceafcf81ceb9cf83ceb7-ceb4ceb9ceb4ceb1cebacf84ceadceb1cf82_ceb5cebeceb5cf84ceb1cf83cf84ceadceb1cf82-cf8dcebbceb7cf82-cf84cf89cebd-ce9cceb1ceb8.pdf

Όριο στο άπειρο δε σημαίνει απαραίτητα γνησίως αύξουσα συνάρτηση – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Πηγή: Όριο στο άπειρο δε σημαίνει απαραίτητα γνησίως αύξουσα συνάρτηση – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων