Θ2006Γ1 – Συναρτησιακή σχέση για σταθερή συνάρτηση.

Μηδενικό γινόμενο μη μηδενικών συναρτήσεων

Δίνονται οι συναρτήσεις \( f(x) = x-|x| , g(x) = x + |x|\)

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση γινόμενο \(f \cdot g \) είναι η μηδενική συνάρτηση.

Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Γ΄λυκείου σε όλη την ύλη

Χωρίς θεωρία για 2ω20′ που αποδείχθηκαν αρκετά.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 2022 – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Δεν περιλαμβάνει το πρώτο θέμα της θεωρίας…

Πηγή: Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 2022 – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

Από την «κίτρινη βίβλο» ή άσπρη για τους παλαιότερους…

Εύρεση παράγουσας

\(f(x) = g'(x)g(x) \qquad F(x) = \frac{1}{2} g^2 (x)\)

\(f(x) = g'(x)g^n(x) \qquad F(x) = \frac{1}{n+1} g^{n+1} (x)\)

Διαγώνισμα Κατεύθυνσης Γ΄λυκείου

http://www.askisopolis.gr/upload/28_2796%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%202021-22%20%20%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%20(1).pdf

28_2796ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ-2021-22-ΜΟ